84 Facetten van je persoonlijkheid©


Het beeldmerk van Fulcoaching is opgebouwd uit acht facetten.
Zij vormen een op een diamant lijkende eenheid, en zijn voortdurend in beweging. Ze werken op elkaar in.
Dat geldt evenzo voor de facetten van de persoonlijkheid van iedere mens. Alleen gaat het dan om aanzienlijk meer facetten.
Fulcoaching heeft er 84 onderscheiden, alle  in ieder mens aanwezig.
Sommige facetten zullen bij jou dominant zijn, terwijl andere nauwelijks een rol spelen.
Samen met Fulco van Aurich houdt de coachee al die facetten tegen het licht en stelt vast welke het meest van toepassing zijn.
In het gesprek dat daarover ontstaat blijkt dat zelfbeeld vaak niet geheel te sporen met de werkelijkheid, wat tot verrassende uitkomsten kan leiden.
Winst  is dat de coachee, eenmaal bewust van de dominante facetten van zijn persoonlijkheid, beter inzicht krijgt in de herkomst van bepaalde elementen van zijn gedrag. Inzicht dat de eerste stap kan zijn in het noodzakelijke veranderingsproces.