Opinius wil open debat


Fulco van Aurich, alias Opinius, houdt van heldere standpunten, debatteren met open vizier en handelen

vanuit respect voor ieder mens. Als debatcoach, columnist en auteur wil hij een kleine bijdrage leveren

aan leefbaarheid en verdraagzaamheid in Nederland. Hokjesdenken en het onderscheid maken tussen

autochtonen en allochtonen, tussen mensen met hoge inkomens en lage inkomens, tussen werkenden

en werklozen, tussen zwart en wit, tussen jong en oud; het brengt niks anders dan spanning, tegenstellingen

en instabiliteit van de samenleving.


Fulco van Aurich noemt zichzelf liever debatcoach dan gespreksleider. Want de deelnemers kleuren het debat,

niet de gastheer of gastvrouw. In zijn lange loopbaan in diverse maatschappelijke circuits (zie ook de pagina cv

elders op deze website) heeft hij diverse debatten in verschillende uitingsvormen geleid. Hij beheerst die rol

zowel in het Nederlands als in het Engels. Fulco van Aurich is een goed luisteraar, die over het vermogen

beschikt om juist mensen die niet gewend zijn in het openbaar te spreken over de drempel te helpen.

 

Over het debatklimaat in Nederland zegt Van Aurich: “het lijkt wel of steeds meer mensen de confrontatie

zoeken om de confrontatie. Om hun bitterheid de lucht in te slingeren. Voor mij is de confrontatie in het debat

een moment, een middel tot verheldering van standpunten. Perspectief en oplossingen vind je alleen samen,

in uitwisseling en dialoog. Het klinkt saai, maar alleen in respectvolle uitwisseling kunnen we de scheidslijnen

in Nederland minder scherp maken. Met de ruggen naar elkaar toe komen we nergens.”


Schrijven is voor Fulco van Aurich net zoiets als eten en drinken. Voor een man met opinie en liefde voor het

maatschappelijke debat ligt het voor de hand om naast webteksten en artikelen ook columns te schrijven.

Sommige daarvan zijn op Fulcoaching.nl terug te vinden. Bijna al zijn columns hebben een relatie met

het imago van personen, bedrijven en instellingen. Als imago coach bestudeert en analyseert Fulco van Aurich

de ontwikkelingen en verschuivingen in die imago’s voortdurend, want wie columns schrijft heeft alleen recht

van spreken als dat vanuit deskundigheid gebeurt.


Fulco van Aurich is beginnend auteur, maar heeft wel meerdere publicaties op zijn naam staan. Momenteel

werkt hij aan een (langdurig) project dat moet uitmonden in een boek over imago en imago coaching. Op de

plank ligt een vrijwel voltooide netwerkbundel. Daarnaast is hij begonnen met

het schrijven van een persoonlijk boek over zijn twintig jaar werkervaring rond de apartheid in Zuid-Afrika,

met solidariteit als rode draad in het verhaal. Verschijningsdatum nog onbekend.

 


Heb je vragen aan Fulco van Aurich? Stel ze gerust: 06 – 23 63 19 41. Ook kun je een e-mail sturen naar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Je kunt Fulco van Aurich nog boeken voor de komende maanden.