Column 18 november 2010


De tijd is rijp voor onafhankelijk onderzoek naar het imago van Kamerleden

 

 

De hele en halve uitglijders die enkele PVV-kamerleden volop in het nieuws hebben gebracht,

met alle imago-schade voor deze opstomende politieke partij tot gevolg, roepen bij mij het volgende op:

volksvertegenwoordigers moeten bij uitstek onkreukbaar zijn. Zij horen het goede voorbeeld te geven.

De kiezers moeten erop kunnen vertrouwen dat alle 150 parlementsleden onberispelijk gedrag vertonen

en dat ook in het verleden hebben gedaan. De PVV-affaire treft het imago van heel Politiek Nederland.

De schade is dan ook niet zozeer voor Wilders, maar voor de geloofwaardigheid van de parlementaire

politiek in de breedste zin van het woord. Dat is ernstig.


Nederland loopt hiermee, ook qua imago in het buitenland, een onverantwoord risico.

Als imagodeskundige die de politiek al tientallen jaren op de voet volgt denk ik dat het hoog tijd wordt

voor een onafhankelijk bureau dat - in samenspraak met het presidium van de Tweede Kamer of een

andere parlementaire instantie - kandidaat-kamerleden nauwgezet gaat doorlichten. Dat bureau zou

een bindend advies moeten kunnen uitbrengen. Ze stellen een rapport op met het resultaat van hun

antecedentenonderzoek, en bevelen de betreffende fractie(s) aan om iemand als Kamerlid voor te stellen

of dat juist na te laten. Alle fracties zijn als opdrachtgever verplicht dat bureau in te huren.

De voorzitter van de Tweede Kamer houdt toezicht en evalueert jaarlijks de deskundigheid en

onafhankelijkheid van het bureau.

Zo wordt de kans dat er een vreemde vogel in de Kamerbankjes belandt aanzienlijk kleiner, en kan

het vertrouwen van het publiek in de Haagse politiek weer wat toenemen. Nu zitten we op een

droevig dieptepunt.Laten we wel wezen: politici zijn ook maar mensen, en ook andere fracties kunnen in de fout gaan

bij het screenen van hun kandidaten. Ik moet de fractieleider nog tegenkomen die nu met de hand op het

hart kan stellen: binnen mijn fractie zit niemand met een verleden waar wat op aan te merken valt.

Tijd dus voor transparantie en sportiviteit. Als andere fracties met (onder de pet gehouden) akkefietjes

zitten als de PVV nu, voor de draad ermee!Fulco van Aurich