Column 21 maart 2012

Vertrek Hero Brinkman stelt krachtig imago PVV op de proef
Met het opstappen van Hero Brinkman is de PVV van Geert Wilders een prominent Kamerlid kwijt geraakt.
Mij boeit aan de affaire-Brinkman vooral wat de impact zal zijn op het imago van Wilders en zijn PVV.
Je mag verwachten dat een deel van het PVV-electoraat vanwege de verdeeldheid zal afhaken,
dus dat het de zetel-opmars van Wilders schade zal doen. Ook zou Brinkman flink wat kiezers
bij de PVV weg kunnen trekken. Wilders loopt dat risico vooral als de voormalige Amsterdamse politieman
zich de komende maanden in het parlement en in de media flink gaat profileren.
Dat ligt zeker in de lijn der verwachtingen, want de ijdele Brinkman is dol op het debat en misschien
nog wel doller op media-aandacht.

Het feit dat Wilders een alleenheerser is binnen zijn politieke organisatie en (nog) niets wil horen
van een organisatie met leden - een echte politieke partij dus - vormt zeker een bedreiging voor
de continuïteit en het draagvlak voor zijn koers.
Maar Wilders zou ook gelijk kunnen krijgen met zijn stelling dat deze crisis de PVV uiteindelijk
sterker zal maken.

Mogelijk dat Kamerleden en Statenleden die vanwege het ontbreken van democratische verhoudingen
binnen de PVV ook overwogen de organisatie te verlaten nu meer gemotiveerd zijn om Wilders te steunen.
Zeker als hij de teugels intern iets zou laten vieren. In dat geval lijdt de PVV weinig imago-schade
en is het vooral Brinkman zelf die aan politieke invloed zal inboeten.
Als 1-mansfractie in de Kamer gaat hij het sowieso zwaar krijgen.

Stappen er de komende tijd meer PVV-ers op, dan komt de nu wat stagnerende groei in de Wilders-aanhang
waarschijnlijk definitief tot stilstand. De tijd zal het leren.


Fulco van Aurich