Integrale coachmethode

Fulco van Aurich coacht vanuit een integrale benadering. Je opvattingen, thuissituatie, vriendenkring, culturele achtergrond,
geloofsovertuiging, werk of studie doen allemaal ter zake. Ongeacht de coachvraag waarmee je bij Fulcoaching binnen loopt.
Zij vormen de facetten van je leven (waarover elders op deze website meer).
Daarbij hanteert Fulcoaching een flexibele mix van gangbare coachmethodieken en zelf ontwikkelde instrumenten, om echt maatwerk te kunnen leveren.


Open sfeer tijdens sessies

Fulcoaching gelooft in de meerwaarde van samenwerking op gelijkwaardige voet.
De coachee heeft recht op een open sfeer met vertrouwen als basis tijdens de gesprekken.
Dat betekent dat alles bespreekbaar kan worden gemaakt, zolang dat in het belang is van de coachee.
Want voorop staat dat niet de coach, maar de klant de regie heeft en houdt in het coachtraject.
Soms komen er pijnlijke of ingewikkelde zaken op tafel.
Je gaat op zoek naar antwoorden op soms heel fundamentele vragen, samen met de coach.
Maar Fulco van Aurich coacht vanuit een positieve levensfilosofie. Hij gelooft in kracht en creativiteit.
Dus zijn de gesprekken zelden somber van toon. In elk geval niet blijvend.
Want veranderen lukt het beste met positieve energie.


Leren van elkaar

Coachee en coach gaan nadat zij afspraken hebben gemaakt over inhoud en werkwijze een mentaal contract met elkaar aan.
Met wederzijdse verwachtingen. Fulcoaching vindt het niet meer dan normaal dat je aan het werk gaat in het besef dat je van elkaar leert.
De coach heeft niet de wijsheid in pacht, en kan veel van de coachee leren.
En andersom geldt dat evenzeer. Leren van elkaar, een fundamenteel vertrekpunt in het coachtraject.